Nové nařízení pro psy bez PP

11.04.2011 13:03

  

Důležité informace pro majitele psů bez PP:

Pokyny pro evidenci psů bez prokázaného původu, podmínka účasti na zkouškách a postupovýchsoutěžích:

Na základě usnesení Pléna ČKS byla schválena povinná identifikace jedinců bez prokázaného původu předváděných na zkouškách z výkonu, postupových a mistrovských akcích v kategoriích mládeže i dospělých od 1.3.2011 mikročipy.

Každý jedinec bude zapsán v Registru psů bez prokázaného původu (Registr BPP) , který bude pomocným registrem plemenné knihy psů v oblasti zkoušek z výkonu a soutěží. K tomu bude vydán Registrační a výkonnostní průkaz psa BPP, který bude obsahovat nejzákladnější údaje o psu , jeho majiteli a místo pro záznamy o účasti na zkouškách a soutěžích.

Všichni rozhodčí I. tř. pro posuzování výkonu psů budou současně vybaveni čtečkami.

Podmínky pro zařazení psů bez prokázaného původu do Registru psů BPP.

 1. Pokyny pro již označené psy - tzn. jedince již očipované. Pokud byl již pes nebo fena očipován(a) , vyplní jeho majitel pouze tiskopis žádosti o zařazení psa do registru psů BPP (v příloze), uhradí na účet ČKS u KB, 57438011/0100 částku 250,- Kč ( 00,- + DPH 10 % + 30,- Kč poštovné a balné). Tiskopis s kopiemi dokladu o platbě a dokladu o očipování (např. z očkovacího průkazu psa) zašle doporučeně na adresu: KS, Registr psů BPP, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7.
  Do variabilního symbolu platby uveďte posledních 10 čísel mikročipu pro identifikaci platby.
  Datum narození musí být uvedeno, v případě, že není známo tak odhadem, je to jeden z mála základních identifikačních údajů o psů.
  Na základě zaslaného tiskopisu obdrží majitel doporučeně, nejpozději do jednoho měsíce po doručení, Registrační a výkonnostní průkaz psa BPP s číslem registrace a dalšími, majitelem zaslanými údaji ,včetně označení čísla mikročipu a čárového kódu tak aby byla možná kontrola rozhodčím na akci.
 2. Pokyny k očipování - pro dosud neoznačené - neočipované jedince. Pokud pes nebo fena není očipován, vyplní jeho majitel stejný tiskopis žádosti o zařazení psa do registru psů BPP -Tiskopis registru psa BPP, a s tímto tiskopisem požádá veterinárního lékaře o očipování jedince.
  Veterinární lékař označí jedince čipem, jednu samolepku s číslem mikročipu nalepí do tiskopisu žádosti a současně potvrdí v tiskopisu svým podpisem očipování psa .
  Datum narození musí být uvedeno, v případě, že není známo tak odhadem, je to jeden z mála základních identifikačních údajů o psu.
  Po očipování uhradí majitel na účet ČKS u KB, 57438011/0100, částku 250,- Kč (200,- + DPH 10 % + 30,- Kč poštovné a balné).
  Tiskopis s dokladem o platbě a očipování zašle doporučeně na adresu :
  ČKS, Registr psů BPP , U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7.
  Do variabilního symbolu platby uveďte posledních 10 čísel mikročipu pro identifikaci platby .
   

Na základě zaslaného tiskopisu obdrží majitel doporučeně, nejpozději do jednoho měsíce po doručení , Registrační a výkonnostní průkaz psa BPP s číslem registrace a dalšími, majitelem zaslanými údaji, včetně označení čísla mikročipu a čárového kódu tak aby byla možná kontrola rozhodčím na akci.

Tyto pokyny byly schváleny usnesením PČKS v Praze dne 21.9.2010. Upřesněno PČKS 21.10.2010.

Nezasílejte spolu s ostatními doklady nebo požadavky plemenné knize, urychlíte tak jejich vyřízení.

 zkopírováno z www.hafbezobav.cz